Προβλήματα εξωτερικό κατοικίας.

Ο τοίχος παρουσιάζει μικρές ρωγμές.

Ο ΛΟΓΟΣ. 1. Χρήση κακής ποιότητας χρώματος .
2. Εφαρμογή χρώματος σε πολύ λεπτό στρώμα
3. Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνεια που απαιτεί αστάρι και δεν έχει πραγματοποιηθεί.

ΛΥΣΗ: ….

Περισσότερα

Στους τοίχους έχει εμφανιστεί μούχλα

Στην περίπτωση που η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει αρχικά να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκαλούν (πχ στέγες, κατεστραμένες σωληνώσεις κλπ). Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής: 1: Καθαρίσμός της επιφάνειας με το αντιμουχλικό σπρέυ 2: Αστάρωμα της επιφάνειας αστάρι νερού  3: Εφαρμογή με πλαστικο […]

Περισσότερα

Tο χρώμα δεν κάλυψε την στοκαρισμένη επιφάνεια .

Ο ΛΟΓΟΣ 1.  Η στοκαρισμένη επιφάνεια δεν ασταρώθηκε πριν την βαφή. 2 .  Το χρώμα ήταν χαμηλής ποιότητας. 3 .  Η επιφάνεια δεν είναι  που οφείλεται σε λάθος στοκάρισμα. ΛΥΣΗ   Βάφουμε ξανα την επιφάνεια με ακρυλικό χρώμα.

Περισσότερα