Εμφάνιση σκουριάς παρά την χρήση αντισκωριακού χρώματος

σκουριά

Ο ΛΟΓΟΣ
1. Εφαρμογή χρώματος σε πολύ λεπτή στρώση
2 .Ελάχιστη ποσότητα χρώματος, κυρίως στις γωνίες των επιφανειών.
3 .Κακή προεργασία της επιφάνειας 
δ) Χρήση κακής ποιότητας χρώματος με μη ικανοποιητική πρόσφυση
ΛΥΣΗ:
1.Τρίψιμο της επιφάνειας και απομάκρυνση της  σκουριάς που τυχόν υπάρχει.
2. Επαναβαφή της επιφάνειας σε δύο επιστρώσεις ντουκόχρωμα το οποιο ειναι μαζι με αντισκωριακό.

Leave a Reply