Στους τοίχους έχει εμφανιστεί μούχλα

μουχλαΣτην περίπτωση που η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει αρχικά να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκαλούν (πχ στέγες, κατεστραμένες σωληνώσεις κλπ). Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής: 1: Καθαρίσμός της επιφάνειας με το αντιμουχλικό σπρέυ 2: Αστάρωμα της επιφάνειας αστάρι νερού  3: Εφαρμογή με πλαστικο χρώμα 2 στρωσεις

Leave a Reply